6. Pomůcky pro usnadnění mobility

6.1.1 Orientační hole

Základní charakteristika / popis

Orientační hole jsou dlouhé hole zakončené robustnější pevnou nebo rotační koncovkou. Hole mohou být neskládací (pevné), skládací, teleskopické nebo kombinované. Skládací hole jsou skladné, teleskopické umožňují nastavení délky a kombinované kombinují obě možnosti. Hole mohou být v bílém nebo červenobílém provedení. Červenobílá barva informuje o kombinovaném poškození zraku a sluchu.

Orientační hole zajišťují svou délkou dostatečný odstup od překážek a tím zvyšují bezpečnost uživatele. Jsou cenným zdrojem hmatových i sluchových informací (povrchy, materiály, odražený zvuk). Používají se k vyhledání orientačně významných míst i k udržení směru určeného výraznými liniovými prvky (zdi, obrubníky).

Skládací hůl může být doplněná elektronikou k vysílání rádiových signálů. Ta je umístěná v trubce pod rukojetí. Hole tvoří tenkostěnné trubky z vysokopevnostní slitiny hliníku nebo skelných, uhlíkových event. kevlarových vláken pojených epoxidovou pryskyřicí (kompozit). Kompozitní hůl vyniká lehkostí a vysokou pevností. V této variantě jsou dodávány pouze neskládací a skládací hole.

Náročnost obsluhy

S pomůckou se naučí uživatel pracovat v rámci kurzu prostorové orientace a samostatného pohybu (poskytuje Tyfloservis, o.p.s.). Schopnost vhodného užití hole v různých situacích navazuje na řadu dalších orientačních dovedností a návyků, které vytváří dohromady jeden celek. Jsou součástí podrobné diagnostiky, kterou na počátku i v průběhu kurzu provádí instruktor mobility.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Orientace a samostatný pohyb v prostoru je základním předpokladem samostatnosti nevidomého a slabozrakého člověka.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: vnímání hmatem, použití sluchu.
 2. Účel použití: zajištění bezpečnosti, orientace; samostatný pohyb.
 3. Použitá technologie: mechanika.
 4. Způsob práce: vnímání hmatem, poslouchání.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny, vlastní financování.

Dodavatelé

Sestavil: Petr Karásek

6.1.2 Signalizační hole

Základní charakteristika / popis

Signalizační hole jsou krátké a tenké s jednoduchou nevýraznou koncovkou. Dodávají se ve stejných provedeních jako hole orientační.

Využívají se při chůzi s průvodcem, vodicím psem nebo příležitostně u slabozrakých osob. Primárně poskytují informaci o přítomnosti člověka s vážně poškozeným viděním. Signalizační holí je však také možné ověřit některé důležité orientační informace (počátek schodiště, rozhraní mezi chodníkem a vozovkou apod.). Hole tvoří tenkostěnné trubky z vysokopevnostní slitiny hliníku.

Náročnost obsluhy

Správné používání signalizační hole vyžaduje odborné zaškolení (poskytuje Tyfloservis, o.p.s.).

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Zvyšuje bezpečnost a nezávislost na pravidelné pomoci dalšího člověka.

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: vnímání hmatem, použití sluchu.
 2. Účel použití: zajištění bezpečnosti, orientace; samostatný pohyb.
 3. Použitá technologie: mechanika.
 4. Způsob práce: vnímání hmatem, poslouchání.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny, vlastní financování.

Dodavatelé

Sestavil: Petr Karásek

Orientační hůl

Obr. 51a: Orientační hůl skládací (orientační hůl poznáme podle masivní rotační koncovky)

Signalizační hůl
Obr. 51b: Signalizační hůl skládací

6.1.3 Opěrné hole

Základní charakteristika / popis

Opěrné hole jsou krátké hole masivní konstrukce. Dodávají se ve stejných provedeních jako hole orientační. Důležitou složkou hole je protiskluzná koncovka. Opěrné hole slouží prvořadě k zajištění stability při chůzi i ve stoje. Tomu odpovídá konstrukce i použitý materiál (vysokopevnostní slitina hliníku). Způsob používání opěrné hole závisí na míře poškození zraku.

Náročnost obsluhy

Závisí na míře poškození zraku a stupni narušení mobility.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Opěrná hůl má význam tam, kde je narušena nebo ohrožena rovnováha a tím i bezpečnost člověka při samostatném pohybu.

Další informace

Chůzi s opěrnou holí lze zároveň kombinovat i s holí orientační.

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: vnímání hmatem.
 2. Účel použití: zajištění bezpečnosti, orientace; samostatný pohyb.
 3. Použitá technologie: mechanika.
 4. Způsob práce: vnímání hmatem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny, vlastní financování.

Dodavatelé

Sestavil: Petr Karásek

Opěrné hole
Obr. 52: Opěrné hole

6.1.4 Doplňky k holím

Základní charakteristika / popis

Základním doplňkem hole jsou koncovky pevné a rotační. Jejich tvar odpovídá způsobu používání hole. Pokud koncovka přichází do pravidelného kontaktu s povrchem terénu je robustnější a směrem k povrchu kónicky rozšířená. U plastových koncovek dochází k obrušování a po určité době provozu je potřebná jejich výměna. Keramická koncovka je otěruvzdorná. Rotační koncovky umožňují při klouzavém pohybu po zemi plynule překonávat drobné nerovnosti povrchu. Jednoduchá úzká koncovka zakončuje signalizační hole (nejčastěji jsou pouze volně neseny v ruce).

Opěrné hole jsou zakončeny gumovou koncovkou, která svými protiskluznými vlastnostmi zaručuje člověku větší stabilitu. V zimě může být doplněna kovovým nástavcem do sněhu a ledu. Mezi další doplňky patří náhradní guma do skládacích holí, reflexní folie a pouzdra na hole.Dodatečným doplněním reflexních fólií na hůl se zvýší viditelnost člověka při přecházení silnice večer. Obaly na hole lze použít pouze u skládacích holí.

V souvislosti s pohybem v zimních měsících, kdy je vyšší pravděpodobnost tvorby náledí, je vhodné zmínit protiskluzné návleky na boty, tzv. "nesmeky".

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: -
 2. Účel použití: zlepšení podmínek.
 3. Použitá technologie: mechanika.
 4. Způsob práce: výměna části pomůcky.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny, vlastní financování.

Dodavatelé

Sestavil: Petr Karásek

Doplňky k holím
Obr 53: Doplňky k holím (rukojeti a koncovky)

6.2.1 Povelové vysílače VPN02 a VPN03

Základní charakteristika / popis

Povelový vysílač VPN02 a VPN03 slouží k dálkovému ovládání akustických orientačních a informačních zařízení prostřednictvím rádiového signálu. Vysílač VPN02, častěji využívaný slabozrakými uživateli, lze po přepnutí kmitočtu použít nejen v Česku, ale také na Slovensku i v ostatních státech EU (Rakousko, Německo,..). Pokud jsou dopravní prostředky vybaveny přijímačem PPN 24A, mohou pomocí hlásiče poskytnout nevidomému informace o číslu linky, směru jízdy apod. Světelné křižovatky vybavené přijímačem PPN 03 umožňují aktivovat akustickou návěst pro přecházení, zastávková informační tabla ZIS a elektronické zastávkové označníky EZO mohou poskytnout hlasovou informaci o aktuálních odjezdech veřejné dopravy. Vysílač VPN02 tvoří krabička se šesti tlačítky.

Co jednotlivé povely aktivují:

 • Povel č. 1 – informace o názvu objektu (např. „Obchodní dům TESCO“).
 • Povel č. 2 – zvukový signál doplněný o stručný popis prostředí nebo zvukový signál označující jezdící schody a pohyblivé chodníky doplněný aktuální informací o směru jízdy.
 • Povel č. 3 – informace o čísle a směru jízdy vozidla.
 • Povel č. 4 – samoobslužné otevírání dveří nebo informuje řidiče o nástupu či výstupu nevidomého do či z vozidla.
 • Povel č. 5 – zvuková signalizace pro chodce na světelných přechodech. O signálu STŮJ / VOLNO informují zvuky pomalé a rychlé frekvence.
 • Povel č. 6 – hlasový výstup elektronických informačních systémů a obdobných zařízení.

Vysílač  VPN03, častěji využívaný nevidomými uživateli, je umístěn v orientační holi těsně pod rukojetí. Ovládá se pouze třemi tlačítky. Funkce tlačítek 3 a 5 modelu VPN02 je sdružena do nejníže umístěného tlačítka pod rukojetí hole.

Náročnost obsluhy

Pomůcky jsou nenáročné na obsluhu. Pro práci s nimi je vhodné zaškolení přímo v terénu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Ve velkých městech je informační systém dálkově ovládaných orientačních majáčků již samozřejmostí. Vysílače se tak stávají zcela běžným a základním vybavením každého, kdo se pohybuje samostatně. Pomáhají tak při zprostředkování informací, které byly dříve vázány na osobní komunikaci s lidmi.

Další informace

Vysílač VPN03 se zabudovává pouze do orientačních holí skládacích ze slitiny hliníku nebo kompozitního materiálu a má větší dosah než VPN02.

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: hlasový výstup.
 2. Účel použití: orientace; samostatný pohyb.
 3. Použitá technologie: mechanika; elektronika.
 4. Způsob práce: ovládání hmatem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatel

Sestavil: Petr Karásek

Vysílač VPN 02

Obr 54a: Vysílač VPN 02

Vysílač v holi VPN 03

Obr 54b: Vysílač v holi VPN 03

6.2.2 Orientační majáčky pro nevidomé

Základní charakteristika / popis

Orientační majáčky poskytují důležité zvukové a hlasové informace. Umísťují se na orientačně významných místech.

Náročnost obsluhy

Pomůcka se obsluhuje prostřednictvím vysílačů VPN02 a VPN03. K ovládání majáčků je vhodné zaškolení přímo v terénu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Usnadnění orientace zvukovým označením vstupu do budovy, školy nebo na pracoviště. Většina orientačních majáčků je instalovaná ve veřejných stavbách na základě vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Nevidomý člověk si může pořídit majáček POM1, kterým si může označit důležité orientační místo (např. vchod svého domu, chaty apod.).

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: hlasový výstup.
 2. Účel použití: orientace; samostatný pohyb.
 3. Použitá technologie: elektronika.
 4. Způsob práce: dálkové ovládání.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatel

Sestavil: Petr Karásek

Orientační majáček POM1

Obr 55: Orientační majáček POM1

6.2.3 Navigační jednotka

Základní charakteristika / popis

Navigační jednotka slouží k určení polohy nevidomého člověka v terénu. Základem jednotky je GPS přijímač. Informace o poloze nevidomého se pravidelně odesílají na vyhrazený internetový server. Odtud pak informace putují do počítačů v Navigačním centru SONS. Pokud se uživatel s jednotkou pohybuje, na obrazovce počítače operátora vzniká záznam jeho pohybu. Komunikace s operátorem probíhá prostřednictvím mobilního telefonu nebo navigační jednotky, pokud má zabudovanou SIM kartu.

Náročnost obsluhy

Pomůcku stačí pouze uvést do provozu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Usnadnění orientace v neznámém prostředí s nedostatkem možností získávání informací.

Další informace

Zapnutou pomůcku je třeba nosit stále u sebe. O nic dalšího se není potřeba starat.

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: -
 2. Účel použití: orientace; samostatný pohyb.
 3. Použitá technologie: elektronika.
 4. Způsob práce: komunikace s operátorem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatel

Sestavil: Petr Karásek

navigační jednotka Enfora Mini-MT

Obr. 56a: navigační jednotka Enfora Mini-MT

6.2.4 Ultrazvukové vyhledávače překážek

Základní charakteristika / popis

Pomůcky upozorňují na překážku odrazem ultrazvuku, převedeným na vibrační nebo zvukový signál. S přibližováním se k překážce narůstá intenzita signálu. Pomůcky slouží především k upozornění na překážky, které se vyskytují od výše pasu směrem nahoru (nejsou vykryty holí) a slouží tudíž jako doplněk hole. Není nutné, aby nevidomý člověk měl pomůcku zapnutou po celou dobu chůze. Využívá se v konkrétních místech, kde nevidomý předpokládá nebezpečí (například větve zasahující do chodníku).

Na našem trhu je k dostání ultrazvukový vyhledávač překážek RAY a ultrazvukové brýle. RAY zachycuje překážky v rozmezí 1,7–2,5m. Pomůcku lze také využít jako detektor světla. Ultrazvukové brýle zachycují překážky od vzdálenosti 3m směrem k obličeji. Vibrační úroveň je nastavitelná. Jejich výhodou jsou volné ruce a přirozená ochrana očí.

Náramek Sunu Band je novinkou v kategorii ultrazvukových vyhledávačů. Zařízení pracuje ve dvou režimech. Krátký dosah do maximální vzdálenosti 1,5 metru je vhodný do interiéru (vyhledávání stolů, židlí, dveří, osob atd.). Při nastavení dlouhého dosahu, až do vzdálenosti 5 metrů, je citlivost zařízení na vyšší úrovni. Tento režim je vhodný do exteriéru, kde detekuje i tenčí objekty (lešení, sloupy pouličního osvětlení atd.). Náramek zahrnuje řadu dalších funkcí jako např. krokoměr, navigaci využívající Google Map, GPS a zabudovaný kompas. Poskytuje také informace o aktuálním čase pomocí různých vibračních impulzů. Náramek Sunu Band je vhodné užívat společně s chytrým mobilním telefonem, který v případě ztráty dokáže náramek vyhledat. Přes mobilní aplikaci staženou do telefonu lze celý produkt jednoduše konfigurovat a ovládat a také aktualizovat firmware. Díky mobilní aplikaci lze přes reproduktor v mobilu získat informace o tom, co která vibrace náramku znamená. Využívat lze náramek i bez chytrého telefonu, ale se značnými omezeními.

Náročnost obsluhy

Práce s pomůckami vyžaduje zacvičení. Jejich obsluha však není složitá.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Usnadnění orientace poskytnutím doplňujících informací.

Další informace

U tohoto typu pomůcek se nastavuje záměrně malá aktivační vzdálenost, aby se omezila přemíra informací z blízkého, či vzdáleného okolí. Je tak zamezeno velkému množství informací, které by nebyl nevidomý člověk schopen zpracovat a které by mohly vést k dezinformovanosti.

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: akustický výstup, hmatový výstup (vibrace).
 2. Účel použití: orientace; samostatný pohyb.
 3. Použitá technologie: elektronika.
 4. Způsob práce: vnímání vibrací.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatel

Sestavil: Petr Karásek

Ultrazvukový vyhledávač překážek do ruky RAY
Obr. 56b: ultrazvukový vyhledávač překážek do ruky RAY

 

Ultrazvukové brýle
Obr. 56c: ultrazvukový vyhledávač překážek v brýlích

 ultrazvukový vyhledávač překážek náramek Sunu Band

Obr. 56d: ultrazvukový vyhledávač překážek náramek Sunu Band

6.3 Vodicí pes

Základní charakteristika / popis

Jako průvodce pes výrazně urychlí a zjednoduší pohyb na trasách a v orientačně nepřehledných místech. Pořízení psa je možné teprve po zvládnutí samostatné orientace v terénu bez psa. Za vyřešení všech situací je odpovědný především člověk. Psovi dává pouze příslušné povely. Žadatel o psa musí vědět kam jde, kde se pohybuje a co přesně má pes hledat. Pokud zná dobře svoji trasu i svého psa, není nutné se tolik soustředit, jako při pohybu s holí.

Pes je dobrým pomocníkem, ale není náhradou hole, pouze prostředníkem, který přispívá k větší samostatnosti a nezávislosti na okolí. Žadatel o psa musí mít reálné představy o potřebách psa, dostatečnou autoritu, být psychicky vyrovnaný, fyzicky zdatný a schopný se o psa každý den starat.

Vodič předává majiteli informaci od psa. Pevný kovový vodič přenáší informaci lépe než popruhový. Pevný kovový vodič stavitelný lze přizpůsobit výšce člověka v rozmezí 15 cm. Popruhový vodič se používá u aktivnějších psů.

Náročnost obsluhy

Vodicí pes je „živá pomůcka“ a jeho fungování závisí na vzájemných interakcích ve vztahu ke svému majiteli. Tuto problematiku řeší střediska a organizace zabývající se výcvikem vodicích psů.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Vodicí pes je pomocníkem nejen při samostatném pohybu, ale také při navazování společenských kontaktů. Při studiích a na pracovištích umožňuje majiteli snadnější a rychlejší začlenění do kolektivu.

Další informace

Držitelé vodícího psa mohou využít signalizační hůl k ověření orientačně důležitých informací (při chůzi po schodech, přecházení ulice apod.).

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: slovní povely.
 2. Účel použití: zajištění bezpečnosti, orientace; samostatný pohyb.
 3. Použitá technologie: -
 4. Způsob práce: povely.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatelé

(členové International Guide Dog Federation)

Sestavil: Petr Karásek

Chůze s vodicím psem
Obr. 57a: Chůze s vodicím psem

Doplňky k vodicímu psovi
Obr. 57b: Speciální postroj na vodicího psa