7. Pomůcky pro zápis Braillova písma

7.1 Psací stroje pro nevidomé

Základní charakteristika / popis

Psací stroje pro nevidomé umožňují psaní textů Braillovým písmem. Od běžného psacího stroje se liší především klávesnicí, razicí hlavou a způsobem psaní. Šesti bodům znaku Braillova písma odpovídá šest kláves, které jsou rozděleny mezerníkem na dvě skupiny po třech. Při psaní konkrétního znaku se musí stlačit odpovídající klávesy souběžně. Ke psaní se používá slepecký papír ve dvou formátech A4 a B4. Formátům odpovídá šířka válce. Na zakázku je možné vyrobit psací stroj pro ovládání jednou rukou (pravoruční, levoruční). Tyto stroje najdou uplatnění tam, kde není možné využívat jednu ruku ke psaní (amputace, ochrnutá ruka).

Náročnost obsluhy

Předpokladem k zvládnutí práce s psacím strojem je dobrá jemná motorika.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Čtení hmatem rozvíjí soustředěné vnímání a zvyšuje rozlišovací hmatové schopnosti prstů. Umožňuje pohodlný návrat k zajímavým místům v textu.

Další informace

Ke psaní popisek je možné využít dymopásky nebo alufolie. Pro psaní souvislejších textů (popisy tras, recepty atd.) se využívá slepecký papír, který je možné archivovat v kroužkových blocích. Pro člověka, který se učí braillovo písmo je nutný kurz čtení a psaní braillova písma (poskytuje např. Tyfloservis, o.p.s.). V kurzu se nevidomí naučí obsluhovat pomůcku.

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: hmatový výstup.
 2. Účel použití: psaní.
 3. Použitá technologie: mechanika.
 4. Způsob práce: psaní, čtení hmatem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Dodavatelé

Sestavil: Petr Karásek

Slepecký psací stroj Tatrapoint
Obr. 58a: Tatrapoint – psací stroj pro nevidomé

Ukázka slepeckého písma
Obr. 58b: Ukázka písma pro nevidomé

7.2 Tabulky na psaní Braillova písma

Základní charakteristika / popis

Tabulky na psaní Braillova písma slouží k rychlému zápisu informací v braillově písmu kdekoli na cestách. Jsou tvořeny dvěma pláty z kovu nebo plastu, které se dají rozevírat. Ve spodním plátu jsou prohlubně seskupené do šestibodových znaků, které jsou seřazeny do řádku. V horním plátu ohraničují pole pro zápis znaků obdélníkové otvory. Slepecký papír se vkládá mezi jednotlivé pláty, které se k sobě přiklopí. Bodátkem se pak ve vymezeném prostoru vytlačují jednotlivé znaky braillova písma.

Náročnost obsluhy

Obsluha pomůcky je jednoduchá. způsob psaní může dělat některým lidem problémy.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Pomůcka je snadno přenosná a tudíž vhodná k zápisům krátkých poznámek doma, na pracovišti, ve škole i na cestách.

Další informace

Ke psaní na tabulce je možné využít také alufolii. Pro psaní souvislejších textů se využívá slepecký papír, který je možné archivovat v kroužkových blocích. Pro člověka, který se učí braillovo písmo je nutný kurz čtení a psaní braillova písma (poskytuje např. Tyfloservis, o.p.s.). V kurzu se naučí obsluhovat pomůcku.

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: hmatový výstup.
 2. Účel použití: psaní.
 3. Použitá technologie: mechanika.
 4. Způsob práce: psaní, čtení hmatem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: vlastní financování.

Dodavatel

Sestavil: Petr Karásek

Tabulka pro zápis Braillova písma a bodátko
Obr.59: Tzv. tabulky, formy pro zápis Braillova písma a bodátko

7.3 Dymokleště

Základní charakteristika / popis

Dymokleště slouží pouze k vytváření popisek v Braillově písmu. Tvoří je pohyblivý kotouč nasazený na rukojeti s podélným tlačítkem. Po obvodu kotouče jsou rozmístěny hmatné znaky Braillova písma doplněné o popis pro vidící osoby. Otočením zvoleného znaku ke značce na rukojeti a jejím zmáčknutím se vyrazí znak na dymopásku.

Náročnost obsluhy

Obsluha pomůcky je jednoduchá. Mohou ji používat i lidé, kteří neznají Braillovo písmo.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Pomůcka je snadno přenosná a vhodná k popisům CD, DVD apod.

Další informace

Dymopáska je samolepící páska šíře 9 mm a 12 mm. Dodává se ve verzi průhledné i barevné.

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: hmatový výstup.
 2. Účel použití: psaní.
 3. Použitá technologie: mechanika.
 4. Způsob práce: psaní, čtení hmatem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce, vlastní financování.

Dodavatel

Sestavil: Petr Karásek

Dymokleště
Obr. 60: Dymokleště

7.4 Doplňky k výuce Braillova písma

Základní charakteristika / popis

K výuce Braillova písma slouží jednoduché pomůcky jako například B-kostka, šestibod, kolíčková písanka, které umožňují pochopit logiku základních znaků písma a jejich zápisu ve zvětšené a hmatově výrazné formě. Kolíčkové písanky se dodávají jednořádkové a třířádkové. K efektivní výuce je nutný dobrý hmat. Ten se posiluje různými cviky na prokrvení konečků prstů. Při nich se mohou využít masážní ježci. Podkladem pro výuku jsou slabikáře a čítanka, které využívají bezdotykovou metodu čtení Braillova písma.

Náročnost obsluhy

Obsluha pomůcek je jednoduchá.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Tyto pomůcky mají pro výuku Braillova písma základní význam.

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: hmatový výstup.
 2. Účel použití: psaní, čtení.
 3. Použitá technologie: mechanika.
 4. Způsob práce: čtení hmatem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: vlastní financování.

Dodavatel

Sestavil: Petr Karásek

Pomůcky pro výuku Braillova písma
Obr. 61: Pomůcky pro výuku Braillova písma