Příloha č. 3: Česká abeceda Braillova písma

Tabulka braillských znaků české abecedy.

* = mezera, p1 = číselný znak, p2 = velké písmeno, p3 = řetězec velkých písmen

Písmeno Braillské abecedy se skládá z kombinace až 6 vytlačených bodů uspořádaných do dvou sloupečků a tří řad.

Vytlačené body se kvůli popisu znaků označují číslicemi 1 až 6, např. „ž“ = 2346.

Při pravidelném čtení hmatem se v mozku nevidomého postupně vytváří „obrazce“ písmen i celých slov, nevidomý si tak více fixuje vizuální tvary „vytlačovaného“ písma než číselné kombinace.

Existuje norma bodového písma, která určuje, jak se píše velké písmeno, řetězec velkých písmen, číslice, číslo, datum, jak se užívají znaky pro zápis matematiky, chemie nebo i jiných předmětů, kde musí být stanoven specifický zápis.

S využitím výpočetní techniky se i u nás zavádí tzv. osmiznakové Braillovo písmo, které umožňuje každý znak vyjádřit jednoznačnou kombinací bodů 1–8, stejně jako u binárního zápisu znaků v PC. Odstraňuje tak nutnost používání prefixů.

Šestiznak - znak o šesti bodech, po třech ve dvou sloupcích, a osmiznak - znak o osmi bodech, po čtyřech ve dvou sloupcích.

Body 7 a 8 se v případě práce s braillskými řádky používají jako náznak kurzoru a v kombinacích pro grafické nebo matematické a jiné speciální symboly a významy. Např. bod 7 u písmene znamená, že se jedná o velké písmeno, bod 8 s kombinací písmen a až j znamená číslici 1 až 0.

Osmibodové písmo však může při čtení hmatem činit určité obtíže, vyplývající z podobnosti některých kombinací: rozpoznání, zda mezi vytlačenými body je „volný“ jeden nebo dva řádky.

Příklady podobnosti některých znaků při použití šestiznaku a osmiznaku. 1. Malé k - dlouhé velké á, 2. malé dlouhé á - číslice 1, 3. malé m - velké c, 4. malé č - číslice 3.

Zdroj: PŘÍRUČKA PRO PŘEPIS TEXTŮ DO BODOVÉHO PÍSMA - Středisko Teiresiás