12. Školní pomůcky

Základní charakteristika / popis

Při školní výuce i při (samo)studiu se uplatní všechny pomůcky, které slouží i jako pomůcky pro osobní potřebu. Z praktického úhlu pohledu není v principu velký rozdíl - pomineme-li komplikovanost někteých typů předloh při jejich zpracování bez možnosti je vnímat vizuálně - mezi potřebovat zpracovávat informace v rámci výuky a zpracovávat je za jiným účelem (napsat e-mail, přečíst si text, atp.) Mezi tyto pomůcky můžeme zařadit především pomůcky postavené na ICT - informačních a komunikačních technologiích (digitální čtecí zařízení, lupy, braillské displeje, atp.)

Jako pomůcky lze ve škole využít také lupy, kalkulačky, výpočetní techniku, diktafony a přehrávače. Mezi nejdůležitější pomůcky patří v případě žáků a studentů nevidomých a prakticky nevidomých pomůcky pro zápis Braillova písma. Pro efektivní využití pomůcek (zejména lup a výpočetní techniky) je nutné vytvořit či upravit pracovní místo s ohledem na potřeby konkrétního žáka a volit takové pomůcky, které jsou dostatečně mobilní (běžnou praxí obzvláště ve vyšších ročnících je, že se studenti na jednotlivé hodiny přemisťují do různých tříd).

Přizpůsobené a upravené učebnice pro potřeby žáků a studentů se zrakovým postižením patří k základním pomůckám pro studium. Dnes se často používají učebnice v digitální podobě či vytištěné v Braillově slepeckém písmu. 

Atlasy, mapy, reliéfní plánky a 3D modely jsou v řadě situací efektivnější formou výuky, než slovní popis daného předmětu, jevu či situace. Atlasy a reliéfní plánky lze získat již hotové (například ve vysokoškolských centrech) nebo si je vyrobit svépomocí. U trojrozměrných modelů se kromě ruční výroby čím dál tím uplatňují možnosti 3D tisku, který se stává čím dál dostupnější.

Sešity pro slabozraké a fixy s širokou stopou využijí při pořizování zápisků v hodinách. Jejich výhodou je výrazné provedení, kontrastní zvýraznění linek a větší rozteč linek oproti běžným sešitům.

Rýsovací kolečko, pravítko a kružítko pomáhají nevidomým žákům a studentům při výuce geometrie. S pomocí rýsovací sady, uzpůsobené pro nevidomé, jsou studenti schopni samostatně rýsovat.

Kalkulátor (kalkulačka) s hlasovým výstupem umožňuje žákům a studentům s těžkým postižením zraku samostatně provádět základní i pokročilé aritmetické operace jako je výpočet procent, výpočty druhé odmocniny a mocnin, výpočty s konstantou Pí. Kalkulačka umožňuje i převádění měn a výpočty úroků a má integrované funkce datum, hodiny a budík. Kromě klasické kalkulačky lze pořídit i kalkulačku vědeckou, která mimo základních funkcí nabízí i funkce pro náročnější matematické výpočty – logaritmy, statistická funkce na stanovení průměrných hodnot a standardní odchylky, lze ji přepnout do módu pro práci s fyzikálními jednotkami atp. Kalkulačku lze dnes také najít prakticky ve všech pomůckách, postavených na bázi ICT.

Zejména u textů, obsahujících symbolický zápis (matematika, fyzika, chemie...) je třeba umožnit nevidomému žákovi či studentovi korektní zápis symbolických textů, ostatním účastníkům výuky pak jejich spolehlivé čtení a interpretaci i bez znalosti brailleské normy. K těmto účelům slouží speciální software, umožňující efektivní zápis či čtení takového textu. Příkladem mohou být programy pro práci s texty obsahujícími matematickou symboliku - BlindMoose, Lambda či Chatty Infty.

Náročnost obsluhy

Školní pomůcky jsou s ohledem na své určení nenáročné na obsluhu, zaškolení s jejich obsluhou zpravidla není nutné. Výjimkou jsou pomůcky postavené na informačních a komunikačních technologiích, zde ale lze očekávat, že s ohledem na možnost jejich uplatnění i  . V případě atlasů, reliéfních plánků a 3D modelů je zpravidla třeba slovní komentář, pokud není popis k dispozici v jiném provedení (například manuál v Braillově slepeckém písmu).

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Školní pomůcky významně pomáhají žákům a studentům při plnění povinností, souvisejících se studiem.

Další informace

Klíčová slova

  1. Způsob komunikace: zvětšení, hmatový výstup, hlasový výstup.
  2. Účel použití: čtení, psaní, práce s informacemi.
  3. Použitá technologie: –
  4. Způsob práce: poslouchání, čtení zrakem, čtení hmatem, psaní.
  5. Způsob úhrady kupní ceny: vlastní financování, podpůrná opatření, úřady práce, nadace

Dodavatelé

Sestavil: Radek Pavlíček

Kalkulačka pro slabozraké

Kalkulačka

Kalkulačka Platón

Sešity

Plastické mapy

Rýsovací sada
Obr. 74: Školní pomůcky (kalkulačky, rýsovací potřeby, reliéfní mapy, sešity pro slabozraké)