1. Optické pomůcky

1.1.1.1 Lupy stojánkové bez osvětlení

Charakteristika / popis:

Lupy stojánkové jsou oblíbené mezi uživateli, kteří neudrží čočku v neměnné vzdálenosti nad textem. Čočka je umístěna na stojánku nebo v průhledné objímce, která tvoří stěnu se základnou na textu. Tím je zajištěna konstantní vzdálenost čočky od textu. Zvětšení se pohybují v rozmezí 3 až 20krát (Sagitta Ltd., s. r. o.), 6 až 10krát (Eschenbach Optik, spol. s r.o.) a 10krát (Dioptra, a. s. Turnov). Lupy stojánkové bez osvětlení slouží ke čtení i psaní. Některé lupy v průhledné objímce psaní neumožňují. Malá zvětšení s velkým zorným polem umožňují rovněž drobné sebeobslužné úkony.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu. Práce s lupou vyžaduje dobrou jemnou motoriku a systematickou orientaci v textu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Lupy se uplatní při čtení a psaní krátkých textů, častěji v místnosti (vzhledem k velikosti). K práci s lupou je nutné vhodné doplňující osvětlení.

Další informace:

U menších zvětšení (3krát a 4krát) je možné úhel optické osy měnit pootočením lupy v kloubu (Sagitta Ltd., s. r. o.). Při psaní je nutné zvládnout koordinaci pohybu píšící ruky a ruky pohybující lupou.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšení.
 2. Účel použití: čtení, psaní, sebeobsluha.
 3. Použitá technologie: optika; mechanika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny; vlastní financování.

Dodavatelé:

sestavil: Petr Karásek

1.1.1.2 Lupy stojánkové s osvětlením

Základní charakteristika / popis:

Stojánkové lupy s osvětlením využívají lidé s vysokou potřebou světla. Tvoří je rukojeť s osvětlením, na které je upevněná vyměnitelná objímka s lupou. Napájení osvětlení je síťové nebo bateriové s možností volby druhu světla (obyčejné, halogenové, LED). Objímka lupy tvoří neprůhlednou stěnu se základnou na textu. Tím je zajištěna konstantní vzdálenost čočky od textové předlohy, vyšší intenzita světla a vyšší kontrast v zorném poli lupy. Rozsah zvětšení se pohybuje v rozmezí 2,5 až 14,7krát.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu. Práce s lupou vyžaduje dobrou jemnou motoriku a systematickou orientaci v textu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Rychlé čtení krátkých textů (dopisy, složenky, faktury apod.), nezávislost na denním osvětlení.

Další informace:

Některé lupy mohou být doplněny sklopným řádkem v červené barvě pro vytvoření linky v zorném poli lupy nebo přídavnou lupou, která umožňuje zvětšit text na čteném řádku oproti ostatní snímané ploše. Přídavná lupa ve žlutém probarvení zvyšuje kontrast mezi textem a pozadím. U zvětšení 3krát je možné úhel optické osy měnit pootočením lupy v kloubu (systém vario plus Eschenbach Optik, spol. s r. o.). Při zhoršení vidění stačí vyměnit objímku s lupou většího zvětšení a ponechat původní rukojeť.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšení.
 2. Účel použití: čtení.
 3. Použitá technologie: optika; mechanika; elektronika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny; vlastní financování (u některých typů).

Dodavatelé:

sestavil: Petr Karásek

Lupa stojánková bez osvětlení

Obr. 3a: Lupa stojánková bez osvětlení 

Lupa stojánková s osvětlením
Obr. 3b: Lupa stojánková s osvětlením

1.1.1.3 Lupy s ohebným stojánkem a osvětlením

Charakteristika / popis:

Lupy stojánkové s ohebným stojánkem umožňují různé variance polohy čočky v prostoru. zvětšení 2krát zajišťuje dostatečně velké zorné pole pro zrakovou práci oběma očima. Pracovní prostor nasvětluje obyčejné nebo LED osvětlení, které je integrovanou součástí lupy. Zdrojem napájení jsou tužkové nebo čočkové baterie dle typu čočky.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu. Práce s lupou vyžaduje dobrou jemnou motoriku a systematickou orientaci v textu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Lupy se uplatní při čtení a psaní krátkých textů, častěji v místnosti (vzhledem k velikosti). Vzhledem k variabilnímu nastavení polohy čočky lze lupu uplatnit i při drobných sebeobslužných úkonech.

Další informace:

Na trhu je lupa s ohebným stojánkem s možností přichycení k desce stolu (Sagitta Ltd., s. r. o.).

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšení.
 2. Účel použití: čtení, psaní, sebeobsluha.
 3. Použitá technologie: optika; mechanika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: vlastní financování.

Dodavatel:

sestavil: Petr Karásek

lupa s objímkou s ohebným stojánkem a osvětlením

Obr. 4a: Lupa s objímkou s ohebným stojánkem a osvětlením

lupa bez objímky s ohebným stojánkem

Obr. 4b: Lupa bez objímky s ohebným stojánkem a osvětlením

1.1.1.4 Lupy stojanové s kloubovým a tvarovatelným ramenem

základní charakteristika / popis:

Stojanové lupy jsou oblíbené vzhledem k velkému pracovnímu prostoru pod čočkou. Velká čočka je umístěna na kloubovém nebo tvarovatelném rameni. Rameno může být připevněno ke stolu. Čočku lze otáčet kolem ramene. Tato variabilita polohy čočky v prostoru umožňuje její nastavení do vhodné pracovní vzdálenosti i polohy vůči očím. Lupy na kloubovém rameni mohou být doplněny osvětlením.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Lupa může být součástí trvalého vybavení pracoviště. Možnost nastavení libovolné polohy čočky v prostoru umožňuje její mnohostranné využití.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšení.
 2. Účel použití: čtení, psaní, sebeobsluha.
 3. Použitá technologie: optika; mechanika; elektronika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny, vlastní financování.

Dodavatelé:

 1. Dioptra, a. s. Turnov
 2. Eschenbach Optik, spol. s r.o.
 3. Sagitta Ltd., s. r. o.
 4. Prodejny Tyflopomůcek – SONS ČR

sestavil: Petr Karásek

Lupa stojanová s ohebným ramenem

Obr. 5a: Lupa stojanová bez osvětlení

Lupa stojanová s ohebným ramenem a osvětlením
Obr. 5b: Lupa stojanová s osvětlením

1.1.2.1 Lupy do ruky bez osvětlení

Základní charakteristika / popis:

Lupy do ruky jsou snadno přenosné a tudíž oblíbené na cestách, doma i na pracovišti. Vzhledem k jejich všestrannému využití se můžeme na trhu setkat s řadou modelů různých zvětšení. Ta se pohybují v rozmezí 2krát až 10krát dle konkrétní skupiny. Při práci s textem je třeba vždy zajistit dostatečné množství světla.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu. Práce s lupou vyžaduje schopnost udržet lupu v neměnné vzdálenosti nad textem a systematickou orientaci v textu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Rychlé čtení krátkých textů (dopisy, složenky, faktury apod.) kdekoliv, kde je dostatečné množství světla.

Další informace:

Některé lupy menších zvětšení mají obdélníkový tvar a tudíž větší zorné pole. Zajímavou kombinací lupy do ruky s lupou stojánkovou je lupa s výklopným stojánkem z drátěných podpěr.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšení.
 2. Účel použití: čtení; psaní.
 3. Použitá technologie: optika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny; vlastní financování (u některých typů).

Dodavatelé:

sestavil: Petr Karásek

Lupa do ruky bez osvětlení
Obr. 6a: Lupa do ruky bez osvětlení

lupa s výklopným stojánkem

Obr. 6b: Lupa s výklopným stojánkem z drátěných podpěr

1.1.2.2 Lupy do ruky s mechanickým osvětlením

Základní charakteristika / popis:

Lupy do ruky s mechanickým osvětlením jsou oblíbené tam, kde si potřebuje uživatel občas posvítit na čtený text a zároveň nosit lupu stále při sobě. Vyrábí se s obyčejným nebo LED osvětlením v rozmezí zvětšení 3 až 12,5krát dle konkrétní skupiny. Světlo slouží pouze k přisvícení nikoliv ke čtení dlouhých souvislých textů.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu. Práce s lupou vyžaduje schopnost udržet lupu v neměnné vzdálenosti nad textem a systematickou orientaci v textu. Starší lidé mohou mít problémy s výměnou baterií.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Rychlé čtení krátkých textů (nápisy u domovních zvonků apod.) kdekoliv, nezávislost na denním osvětlení.

Další informace:

Zdrojem energie jsou tužkové nebo čočkové baterie. Čočkové baterie se používají u kapesních lup v zásuvném plastovém pouzdře.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšení.
 2. Účel použití: čtení; psaní.
 3. Použitá technologie: optika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny; vlastní financování (u některých typů).

Dodavatelé:

sestavil: Petr Karásek

Lupa do ruky s osvětlením
Obr. 7: Lupa do ruky s osvětlením

1.1.2.3 Lupy do ruky s automatickým osvětlením

Základní charakteristika / popis:

Lupy do ruky s automatickým osvětlením se velmi jednoduše ovládají. Odpadají problémy spojené s pokročilým věkem uživatelů(zapomnětlivost při vypínání světla, neobratnost při výměně baterií, náročný ekonomický provoz). Součástí lupy je úsporné LED osvětlení, které se automaticky rozsvítí při uchopení rukojeti a samo vypne při jejím uvolnění. Akumulátor, který se automaticky nabíjí napojením na adaptér, je v rukojeti. Při přenosu je lupa chráněna pevným pouzdrem proti samovolnému rozsvícení. Rozsah zvětšení je 3 až 11krát.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu. Práce s lupou vyžaduje schopnost udržet lupu v neměnné vzdálenosti nad textem a systematickou orientaci v textu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Rychlé čtení krátkých textů (dopisy, složenky, faktury apod.) kdekoliv, nezávislost na denním osvětlení.

Další informace:

Sada lup v rozsahu zvětšení 3krát –11krát je doplněna o lupy ve zvětšení 3,5 a 7krát, které jsou nabíjeny dvěma 1,5V bateriemi.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšení.
 2. Účel použití: čtení.
 3. Použitá technologie: optika; elektronika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny; vlastní financování (u některých typů).

Dodavatel:

sestavil: Petr Karásek

Lupa do ruky s automatickým osvětlením
Obr. 8: Lupa do ruky s automatickým osvětlením

1.1.3.1 Lupy předsádkové na brýle laboclip

Charakteristika / popis:

Lupy předsádkové na brýle labo clip slouží především ke čtení. Tvoří je obdélníkové nebo kruhové čočky zabudované do ramene, které se upevňuje na brýlovou obrubu. Čočky se dají vyklápět do prostoru. Vyrábí se v binokulárním (1,7 až 3krát) a monokulárním (4 až 7krát) provedení. Tato pomůcka je oblíbená pro svůj elegantní vzhled a jednoduchou obsluhu.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Lupy se uplatní při čtení a psaní krátkých textů i drobných sebeobslužných činnostech.

Další informace:

Lupy lze osadit i na speciální rám. V tomto případě však odpadá brýlová korekce.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšení.
 2. Účel použití: čtení; psaní.
 3. Použitá technologie: optika; mechanika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny; vlastní financování (u některých typů).

Dodavatelé:

sestavil: Petr Karásek

Lupy předsádkové na brýle
Obr.9: Lupy předsádkové na brýle

1.1.3.2 Lupy hlavové

Charakteristika / popis:

Lupy hlavové mají všestranné využití pro lidi, kterým vyhovují malá zvětšení (do 3,5krát). Upevňují se na hlavu pomocí plastového pásku zakončeného suchým zipem. Jsou určeny k práci, při které uživatel potřebuje volné obě ruce a musí sledovat větší pracovní plochu.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Lupy se uplatní při čtení a psaní krátkých textů i drobných sebeobslužných činnostech.

Další informace:

Lupy hlavové mohou být doplněny LED osvětlením.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšení.
 2. Účel použití: čtení; psaní.
 3. Použitá technologie: optika; mechanika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: vlastní financování (u některých typů).

Dodavatelé:

sestavil: Petr Karásek

Lupy hlavové
Obr. 10: Lupy hlavové

1.1.4 Lupy závěsné vyšívací

Charakteristika / popis:

Lupy vyšívací jsou velmi oblíbené vzhledem k velkému zornému poli, které umožňuje dobrou orientaci v textu a nabízí široké možnosti pro ruční práce. Lupa se zavěsí kolem krku a základnou opře o hruď. Ke konstrukci je možné připevnit doplňkové LED osvětlení.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Lupy se uplatní při čtení, psaní i drobných sebeobslužných činnostech.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšení.
 2. Účel použití: čtení; psaní; sebeobsluha.
 3. Použitá technologie: optika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny; vlastní financování (u některých typů).

Dodavatelé:

sestavil: Petr Karásek

Závěsná lupa (na čtení, ruční práce)
Obr. 11: Závěsná lupa (na čtení, ruční práce)

1.1.5 Hyperokulární čočky

Základní charakteristika / popis:

Hyperokulární čočky jsou lupové čočky zabroušené do brýlových obrub. Rozsah zvětšení je 4 až 12krát.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu. Práce s lupou v brýlích vyžaduje schopnost udržet text v neměnné vzdálenosti od čočky. Výhodou jsou volné ruce, je-li text položen na sklopné desce. Při čtení se pohybuje buďto textem při neměnné poloze hlavy nebo hlavou při neměnné poloze držení textu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Čtení běžných textů.

Další informace:

Hyperokulár vyhovujícího zvětšení musí zabrousit a vložit do brýlové obruby optik. Tento systém nelze použít binokulárně.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšení.
 2. Účel použití: čtení.
 3. Použitá technologie: optika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny.

Dodavatel:

sestavil: Petr Karásek

Hyperokulární čočky
Obr. 12: Hyperokulární čočky

1.1.6 Řádkové lupy, hranoly a polokoule

Základní charakteristika / popis:

Lupy příložní se přikládají čočkou přímo na papír. Horní část lupy je zakřivena tak, že soustředí světlo z okolí do prostoru lupy. Zakřivení umožňuje nasvícení shora. Lupy jsou dodávány jako řádkové (tyčinky), polokoule nebo hranoly. Zvětšení se pohybují v rozmezí 1,1 až 4krát. Současné čtení oběma očima je nespornou výhodou především u řádkových lup, které svým rozsahem pokryjí mnohdy celý řádek textu.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu. Práce s lupou vyžaduje dobrou jemnou motoriku a systematickou orientaci v textu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Přehledná orientace v textu u řádkových lup. Nenáročné na světlo.

Další informace:

Pro pohodlnější sledování textu v řádku mohou být příložní lupy ve tvaru tyčinky doplněny linkou (Eschenbach Optik, spol. s r. o., Dioptra, a. s. Turnov) nebo podlouhlým výřezem (Sagitta Ltd., s. r. o.) a to i u polokoulí. Příložní lupa ve tvaru hranolu může být doplněna o přídavné osvětlení nebo lupu, která umožní dosáhnout většího zvětšení (Eschenbach Optik, spol. s r.o.).

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšení.
 2. Účel použití: čtení.
 3. Použitá technologie: optika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: vlastní financování.

Dodavatelé:

sestavil: Petr Karásek

Řádkové lupy, hranoly a polokoule
Obr. 13: Řádkové lupy, hranoly a polokoule

1.2.1.1 Monokulár

Základní charakteristika / popis:

Monokuláry jsou určeny především k dívání se do dálky a čtení nápisů (názvy ulic, informační cedule apod.). Nejznámější a nejoblíbenější pomůckou tohoto typu je prizmatický monokulár. Poskytuje vysokou kvalitu obrazu a umožňuje jemné a plynulé ostření od minimální vzdálenosti až do nekonečna. Osoby světloplaché ocení ve slunečných dnech tlumení nadbytečného světla, ke kterému dochází v závislosti na délce tubusu. Po nasazení předsádky s čočkou se změní zařízení v mikroskop. Díky velkému zvětšení textu umožňuje číst i lidem s centrálním výpadkem v zorném poli. Pod názvem Monofold 8x21 je k dostání také monokulár známý jako turmon. Ten je oblíbený především pro svou ideální skladnost na cestách.

Náročnost obsluhy:

Obsluha pomůcky může dělat problémy starším lidem a lidem s narušenou jemnou motorikou.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Pomůcky se uplatní především při orientaci v prostoru a čtení nápisů.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšení, přiblížený obraz.
 2. Účel použití: čtení; psaní; dívání do dálky.
 3. Použitá technologie: optika; mechanika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem; vnímání zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny; vlastní financování (u některých typů).

Dodavatelé:

sestavil: Petr Karásek

Monokulár

Turmon
Obr. 14: Monokuláry

1.2.1.2 Galileiho systém

Základní charakteristika / popis:

Galileiho systém umožňuje dívání se do dálky i do blízka. K dívání do dálky se využívá pevně zabudovaný dalekohled do brýlí (dalekohledové brýle). Číst je možné po nasazení předsádky, kterou tvoří spojné čočky (lupové brýle). Předsádky jsou dodávány s pevně zabudovanou čočkou nebo čočkou s možností odklopení. Při čtení se používá zvětšení v rozmezí 1,5 až 4krát. Brýle lze zhotovit i individuálně podle předpisu oftalmologa. V tomto případě je možné zohlednit pacientovu vlastní korekci. Galileiho systém se používá i v binokulárním provedení.

Náročnost obsluhy:

Obsluha pomůcky je nenáročná.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Pomůcka má široké uplatnění při vnímání prostoru i při čtení a psaní.

Další informace:

Výhodou binokulárních systémů jsou volné ruce. Nevýhodou pak malé zorné pole.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšení, přiblížený obraz.
 2. Účel použití: čtení; psaní; dívání do dálky.
 3. Použitá technologie: optika; mechanika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem; vnímání zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny.

Dodavatelé:

sestavil: Petr Karásek

Galilieho systém monokulární
Obr. 15: Galilieho systém monokulární

1.2.2.1 Posuvný systém

Základní charakteristika / popis:

Posuvný systém umožňuje dívání se do dálky, sledování televize i práci s detailem. Tvoří jej dvě řady čoček, umístěných na brýlové obrubě. Pohyblivé čočky je možné vysouvat pomocí aretačních koleček, po stranách brýlové obruby, pro každé oko odděleně a přeostřovat tak na různě vzdálené předměty. K dívání do dálky je systém dostupný pod označením MaxEvent (dalekohledové brýle), ke sledování televize MaxTV a k detailní práci MaxDetail. Pomůcky jsou elegantní, lehké a nenamáhají zrak. Existují také systémy, u kterých lze pohyblivou řadu čoček vysouvat pouze jako jeden celek.

Náročnost obsluhy:

Obsluha pomůcky je velmi jednoduchá.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Pomůcky lze použít k různým činnostem. Nevýhodou je dvojnásobné zvětšení, které vymezuje okruh uživatelů na osoby s lehčím poškozením zraku.

Další informace:

Výhodou těchto systémů jsou volné ruce.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšení, přiblížený obraz.
 2. Účel použití: čtení; psaní; dívání do dálky; drobné ruční práce.
 3. Použitá technologie: optika; mechanika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem; vnímání zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny; vlastní financování (u některých typů).

Dodavatelé:

sestavil: Petr Karásek

Posuvný systém
Obr. 16: Posuvný systém

1.2.2.2 Galileiho systém binokulární

Základní charakteristika / popis:

Galileiho systém umožňuje dívání se do dálky, práci ve vzdálenosti natažených rukou i čtení. Tyto pracovní vzdálenosti pokrývá Galileiho systém (spojka + rozptylka) dvěma různými typy pomůcek v několika zvětšeních. K dívání do dálky a využití při běžné zrakové práci jsou dostupné pod označením tele-med (dalekohledové brýle), ke čtení rido-med (lupové brýle). Tubusy s optikou osazené na speciálním brýlovém rámu umožňují vycentrování tubusu horizontálním posunem po rámu. Vycentrování a ostření se provádí pro každé oko zvlášť.

Náročnost obsluhy:

Obsluha pomůcky dělá problémy starším lidem a lidem s narušenou jemnou motorikou.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Pomůcky lze použít k dívání do dálky, běžné práci i čtení. Je vhodné dodržovat zrakovou hygienu a častěji odpočívat.

Další informace:

Výhodou binokulárních systémů jsou volné ruce. Nevýhodou pak malé zorné pole.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšení, přiblížený obraz.
 2. Účel použití: čtení; psaní; dívání do dálky; drobné ruční práce.
 3. Použitá technologie: optika; mechanika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem; vnímání zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny, vlastní financování.

Dodavatelé:

sestavil: Petr Karásek

Galileiho systém binokulární
Obr. 17: Galileiho systém binokulární

1.2.3 Keplerův systém

Základní charakteristika / popis:

Keplerův systém umožňuje vnímání obrazu v různých vzdálenostech, díky plynulému přeostřování. Nejčastěji se využívá k dívání do dálky (dalekohledové brýle) v monokulárním provedení ve zvětšení 2,8 až 6krát. Keplerův systém (spojka+spojka) pracuje podobně jako prizmatický monokulár. Tvoří ho malé tubusy s optikou zabudované do brýlí nebo osazené na speciálním brýlovém rámu s možností vycentrování tubusu horizontálním posunem po rámu. Vzhledem ke zvýšené námaze při zrakové práci s pomůckou lze binokulárně použít pouze malá zvětšení (méně než 3krát) a proto se častěji vyskytují v monokulárním provedení.

Náročnost obsluhy:

Obsluha pomůcky působí problémy starším lidem a lidem s narušenou jemnou motorikou.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Pomůcky se uplatní především při orientaci a čtení nápisů v prostoru.

Další informace:

Výhodou binokulárních systémů jsou volné ruce. Nevýhodou systému je malé zorné pole.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: zvětšení, přiblížený obraz.
 2. Účel použití: čtení; psaní; dívání do dálky.
 3. Použitá technologie: optika; mechanika.
 4. Způsob práce: čtení zrakem; vnímání zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: zdravotní pojišťovny.

Dodavatel:

sestavil: Petr Karásek

Keplerův systém
Obr. 18: Keplerův systém

1.3.1 Stojany

Základní charakteristika / popis:

Stojany s držákem na lupy umožňují nastavení lupy v prostoru do různých poloh, dle zájmu uživatele. Pomůcku lze postavit na stůl nebo upevnit svorkou k desce stolu. Lupy lze pak použít i pro některé ruční práce.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu. Při upevňování lupy do svorky je nutná dostatečná síla v prstech.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Umožňují mnohostranné využití lupy, pohybového potenciálu obou rukou a vhodnou úpravu pracovního prostoru.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: -
 2. Účel použití: přídavné zařízení k pomůcce.
 3. Použitá technologie: mechanika.
 4. Způsob práce: nastavení pomůcky či předmětu.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: vlastní financování.

Dodavatelé:

sestavil: Petr Karásek

Stojan s držákem na lupu
Obr. 19: Stojan s držákem na lupu

1.3.2 Sklopné desky

Základní charakteristika / popis:

Sklopné desky umožňují nastavení textu do polohy pohodlné ke čtení. Komfort při čtení je zajištěn variabilitou nastavení sklonu desky, dostatečnou stabilitou a zarážkou pro text položený na ploše desky.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Zvyšují čtenářský komfort.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: -
 2. Účel použití: přídavné zařízení k pomůcce.
 3. Použitá technologie: mechanika.
 4. Způsob práce: nastavení pomůcky či předmětu.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: vlastní financování.

Dodavatelé:

sestavil: Petr Karásek

Sklopná deska
Obr. 20: Sklopná deska

1.3.3 Osvětlení

Základní charakteristika / popis:

Vhodné osvětlení se významně podílí na kvalitě zrakové práce. Některé světelné zdroje jsou integrovanou součástí optických pomůcek, jiné se dají připevnit k pomůckám jako přídavná zařízení. Při výběru stolní lampy je vhodné dbát na splnění základních kritérií: neprůsvitné stínítko otočné kolem ramene, ohebné rameno a možnost regulace intenzity světla. Při nasvícení textu přes příložní lupu je možné použít čelovou svítilnu. Dobrým pomocníkem na cestách mohou být malé kapesní svítilny.

Náročnost obsluhy:

Pomůcky jsou nenáročné na obsluhu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Mohou přispět ke zvýraznění textu a zlepšení orientace na pracovišti i mimo ně.

Další informace:

Vhodné svítidlo je třeba vyzkoušet a vybrat v běžných prodejnách s osvětlením.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: vnímání zrakem.
 2. Účel použití: zlepšení podmínek.
 3. Použitá technologie: doplněk k optické pomůcce.
 4. Způsob práce: nastavení pomůcky či předmětu.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: vlastní financování.

Dodavatel:

 • běžná distribuční síť

sestavil: Petr Karásek

Keplerův systém
Obr. 21: Osvětlení

1.3.4 Filtrové brýle

Základní charakteristika / popis:

Filtrové brýle chrání sítnici před negativními vlivy záření, především UV zářením a modrou částí vlnového spektra. Průchod světelných paprsků určité části světelného spektra omezují nebo přímo blokují konkrétním složením filtru. Příznivě ovlivňují zrakové vnímání nejen při čtení, ale také při orientaci v prostoru. Tlumí nadměrné světlo, upravují barevné vnímání, zvýrazňují kontrast, prokreslují detaily, prohlubují zorné pole a chrání proti oslnění při světloplachosti. Dodávají se v brýlové obrubě s bočnicemi nebo jako filtry zasazené do klasické brýlové obruby (nedioptrické i dioptrické). K dostání jsou i filtry jako předsádky na brýle.

Náročnost obsluhy:

Pomůcka je nenáročná na obsluhu.

Význam pro studium / pracovní uplatnění:

Mohou přispět ke zvýraznění textu a zlepšení orientace na pracovišti i mimo ně.

Další informace:

Většina filtrových brýlí se nasazuje na dioptrické brýle jako doplněk ke zlepšení zrakového vnímání.

Klíčová slova:

 1. Způsob komunikace: vnímání zrakem.
 2. Účel použití: zlepšení podmínek.
 3. Použitá technologie: doplněk k optické pomůcce.
 4. Způsob práce: vnímání zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: vlastní financování.

Dodavatelé:

sestavil: Petr Karásek

Filtrové brýle
Obr. 22: Filtrové brýle