Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením

RNDr. Hana Bubeníčková
Ing. Bc. Petr Karásek
Mgr. Radek Pavlíček

Brno, 2019

 

2. aktualizované vydání této publikace finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením (podpora a vznik informačních materiálů o problematice osob se zdravotním postižením a napomoci tyto informace šířit...)

Logo MZČR

 

Vydala obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Chaloupkova 3, 612 00 Brno-Královo Pole
www.centrumpronevidome.cz

Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením

Autoři: RNDr. Hana Bubeníčková, Ing. Bc. Petr Karásek, Mgr. Radek Pavlíček
Fotografie: Ing. Bc. Petr Karásek, Mgr. Radek Pavlíček, Eva Řezáčová, PhDr. Hana Blahová, Jiří Rezler
Elektronická verze: Mgr. Martin Vrána
Tisk: Tiskárna Helbich, a.s., Valchařská 36, 614 00 Brno
2. vydání, 400 výtisků
Brno, 2019

ISBN 978-80-260-1538-3

Poděkování

Mgr. Martinu Vránovi za odbornou pomoc při vytvoření nové elektronické verze a za koordinaci všech prací
na 2. vydání.

Vedoucí týmu

RNDr. Hana Bubeníčková,
ředitelka obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Autoři

Ing. Bc. Petr Karásek,
externí spolupracovník společnosti Tyfloservis, o.p.s.
Mgr. Radek Pavlíček,
specialista na přístupnost a asistivní technologie pro uživatele s těžkým zrakovým postižením
 

Obsah

PŘÍLOHY

Eureka A4
Obr. 1: Eureka A4 - první počítač pro nevidomé v ČR z roku 1991 (dnes již pomůcku nelze pořídit, ale někteří nevidomí ji ještě vlastní)

Snellenův optotyp
Obr. 2: Snellenův optotyp