Příloha č. 1: Mezinárodní klasifikace zrakového postižení

Položka Druh zrakového postižení
1. střední slabozrakost (nově nazývaná středně těžká zraková vada 1)
zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí:
maximum menší než 6/18 (0,30)
minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10–1/10
kategorie zrakového postižení 1
2. silná slabozrakost (nově nazývaná středně těžká zraková vada 2)
zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí:
maximum menší než 6/60 (0,10)
minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10–10/20
kategorie zrakového postižení 2
3. těžce slabý zrak (nově nazýváno jako slepota 3)
  1. zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí:
    maximum menší než 3/60 (0,05)
    minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20–1/50,
  2. koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně zdatného oka pod 45 stupňů

kategorie zrakového postižení 3

4. praktická slepota (nově nazýváno jako slepota 4)
zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit
nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace,
i když centrální ostrost není postižena
kategorie zrakového postižení 4
5. úplná slepota (nově nazýváno jako slepota 5)
ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu
s chybnou světelnou projekcí
kategorie zrakového postižení 5

Zdroj: Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (https://old.uzis.cz/cz/mkn/index.html)