4. Mobilní telefony

Základní charakteristika / popis

Zpřístupnění mobilního telefonu pro uživatele s těžkým postižením zraku lze považovat za další velký krok ke zvýšení samostatnosti lidí se zrakovým postižením. Již dříve (začátek tisíciletí) bylo možné s mobilním telefonem pracovat a například přečíst si či poslat SMSku i bez kontroly zrakem. K této činnosti však bylo nutné připojit mobilní telefon k PC, vybavenému odečítačem obrazovky, a danou akci provést přes něj. Uživatel tedy nebyl při práci s mobilním telefonem mobilní a při jeho použití byl vázán na konkrétní místo (nemohl si tedy například SMS přečíst kdekoliv a kdykoliv).

Zpřístupnění mobilních telefonů tuto velkou nevýhodu odstranilo a uživatel s těžkým postižením zraku dnes může mobilní telefon v zásadě používat tak, jak jej používá běžná populace (samozřejmě se zohledněním míry přístupnosti aplikací i informací, s nimiž uživatel se zrakovým postižením pracuje).

Oblast zpřístupnění mobilních telefonů prochází velmi dynamickým rozvojem a neustále se objevují další možnosti jak jejich zpřístupnění, tak nabídka přístupných funkcí či aplikací. V případě zájmu o tuto oblast proto doporučuji sledovat online zdroje, které se této tematice pravidelně věnují (například blog Poslepu.cz či vzdělávací portál Pélion).

Pro řadu uživatelů se zrakovým postižením se mobilní zařízení stává s ohledem na svou snadnou dostupnost, přenositelnost i nabídku funkcí primárním zařízením, prostřednictvím nejž kompenzují svou těžkou zrakovou vadu. Mezi důvody, proč tomu tak je, patří především

 • nižší finanční náročnost oproti pořízení stolního PC či notebooku,
 • jednodušší ovládání a strmější křivka učení,
 • snadná přenositelnost a použití v terénu,
 • dostupnost aplikací, které dříve byly vázány pouze na použití stolního PC (například OCR), a jejich použití prakticky kdekoliv,
 • multifunkčnost - chytrý telefon už neslouží jen k telefonování, ale lze jej použít i ke komunikaci přes Internet, jako čtečku knih, čtečku bankovek, navigaci, atp.

Náročnost obsluhy

Základní činnosti s telefonem lze zvládnout i bez zaškolení, pro efektivní využívání pokročilejších funkcí (například práce s Internetem) je zaškolení vhodné.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Pomůcka slouží jako komunikační prostředek, který uživatel může díky zpřístupnění jeho funkcí samostatně používat.

Další informace

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: hlasový výstup, hmatový výstup, zvětšení.
 2. Účel použití: komunikace.
 3. Použitá technologie: elektronika.
 4. Způsob práce: poslouchání, čtení zrakem, čtení hmatem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce, vlastní financování.

Vybraní dodavatelé

sestavil: Radek Pavlíček


4.1 Zpřístupněné mobilní telefony z běžné distribuční sítě

Základní charakteristika / popis

Zpřístupnění běžného mobilního telefonu je pro zrakově postižené uživatele v současnosti řešeno pomocí kombinace screen-readeru (odečítače obrazovky, součást systému, případně nabízen bezplatně či za nízký poplatek) a zvětšovacího programu, které uživateli zpřístupňují informace, zobrazené na displeji mobilního telefonu. Díky integraci obou klíčových asistivních technologií si uživatel s ohledem na své zrakové postižení si může informace zpřístupnit právě tím způsobem, který mu vyhovuje nejlépe, tj. zvětšit si je, nechat si je přečíst hlasovým výstupem, či tyto způsoby libovolně kombinovat. Mobilní telefony již standardně umožňují připojení s hmatovým displejem, uživatel si tak může nechat informace zobrazit i v bodovém písmu, případně prostřednictvím hmatového displeje telefon ovládat.

Zpřístupněny jsou nejen všechny běžné funkce telefonu včetně stavu signálu a baterie, identifikace volajícího, práce s telefonním seznamem, čtení a psaní SMS, ale i většina pokročilých funkcí včetně přístupu k Internetu. Jak už bylo zmíněno, na trhu je dnes také k dispozici velké množství aplikací (jak standardních, tak specializovaných), které mohou sloužit ke kompenzaci těžké zrakové vady. Uživatelé je mnohdy preferují oproti aplikacím pro stolní počítače či laptopy, protože jim nabízejí jednodušší ovládání a použití i v terénu.

Apple iPhone

Typickým zástupcem mobilního telefonu z běžné distribuční sítě, který má integrovány asistivní technologie v takové míře, že je telefon přístupný i pro uživatele se zrakovým postižením (a hlavně pro uživatele nevidomé a prakticky nevidomé), je iPhone od společnosti Apple.

Pro uživatele, kteří potřebují používat alternativní vstupní či výstupní zařízení, nabízí trh dostatek zařízení, které si mohou k iPhone připojit, a práci s ním (především způsob zadávání dat) zjednodušit. Za všechny jmenujme alespoň hardwarovou klávesnici Rivo2, celou škálu hmatových displejů či externí klávesnice.

Jak už jsme zmínili, chytré telefony už dnes neslouží jen k telefonování a posílání SMS, ale také na mnoho jiných užitečných činností. Pomocí iPhonu může i nevidomý uživatel ovládat domácí klimatizaci nebo zavlažování zahrady, existují mobilní klávesnice, které lze srolovat do malého hranolu, nebo iPhone může posloužit i jako MIDI syntezátor, na který lze hrát na připojených klávesách. V telefonu může mít celou řadu aplikací, které mu mohou posloužit k navigaci, rozpoznávání bankovek, komunikaci, atp.

Mobilní telefony s operačním systémem Android

Protože Společnost Google odečítač obrazovky TalkBack (Google Accessibility Suite) nijak nevylepšuje, za jedinou použitelnou alternativu zejména pro nevidomé uživatele lze v době psaní tohoto textu (listopad 2019) považovat odečítač obrazovky Commentary Screen Reader.

Další řešení

V minulosti velmi oblíbené mobilní telefony Nokia s operačním systémem Symbian a odečítačem obrazovky MobileSpeak lze stále najít v nabídce společnosti GALOP. Využívají ji především ti uživatelé, kteří chtějí i nadále používat řešení, s jehož obsluhou jsou seznámeni, a netouží po nových funkcích.

Náročnost obsluhy

Základní činnosti s telefonem lze zvládnout i bez zaškolení, pro efektivní využívání pokročilejších funkcí (například práce s Internetem) je zaškolení vhodné.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Pomůcka slouží jako komunikační prostředek, který uživatel může díky zpřístupnění jeho funkcí samostatně používat k celé řadě činností.

Další informace

Jak na iPhone přes VoiceOver

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: hlasový výstup, hmatový výstup, zvětšení.
 2. Účel použití: komunikace.
 3. Použitá technologie: elektronika.
 4. Způsob práce: poslouchání, čtení zrakem, (čtení hmatem).
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce, vlastní financování.

Vybraní dodavatelé

sestavil: Radek Pavlíček

Apple iPhone

Obr. 48a Apple iPhone

Chytré příslušenství k iPhone

Obr.48b: Chytré příslušenství k iPhone

Nokia C5

Obr. 48c: Nokia C5 s odečítacím programem Mobile Speak


4.2 Mobilní telefony speciálně navržené pro uživatele se zrakovým postižením

Základní charakteristika / popis

Pro uživatele, kteří práci se zpřístupněným mobilním telefonem z běžné distribuční sítě shledávají komplikovanou, existují telefony, speciálně vyvinuty pro potřeby zrakově postižených uživatelů. Telefony jsou vybaveny výborně hmatnou fyzickou klávesnicí a jejich obsluha je velmi jednoduchá a zcela intuitivní. Díky tomu, že uživatel se v takových telefonech pohybuje výhradně v prostředí speciální aplikace, je ovládání všech funkcí shodné a plně ozvučené; uživatelé se zbytky zraku si navíc mohou nechat texty na displeji zobrazovat extra velkým písmem v různých barevných kombinacích.

Příkladem takových řešení mohou být telefony BlindShell a COrvus.

BlindShell

BlindShell Classic je tlačítkový telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Telefon lze ovládat pomocí tlačítkové klávesnice nebo hlasovými příkazy. Zpětná vazba je zprostředkována pomocí syntetického hlasu, vibrací a dalších zvukových signálů. Uživatelé mají k dispozici 23 aplikací včetně hlasového ovládání a diktování textu.

BlindShell Baroque je dotykový telefon pro nevidomé a slabozraké. Je ovládán jednoduchými gesty. Odezva je zprostředkována syntetickým hlasem, vibracemi a dalšími zvukovými signály. Uživatelům nabízí celou řadu aplikací, včetně programů na komunikaci WhatsApp a Facebook messenger či her šachy a pexeso.

COrvus

Sada aplikací Corvus je primárně určená pro nevidomé a slabozraké uživatele mobilních telefonů s operačním systémem Android. Jejím hlavním cílem je umožnit co nejefektivnější práci s takovými funkcemi telefonu, které běžný uživatel potřebuje v každodenním životě.

COrvus nabízí jak jednoduché prostředí pro uživatele, tak vlastní odečítač obrazovky. COrvus prostředí obsahuje více než 20 aplikací, umožňujících například telefonování, práci s SMS, jednoduchý budík a kalendář či čtečku knih. COrvus odečítač obrazovky pak umožňuje práci s telefonem i mimo sadu těchto speciálních aplikací.

Pdoobně jako BlindShell, i COrvus je k dispozici ve verzi s odolným telefonem s klasickou tlačítkovou klávesnicí.

Launchery

Pro některé uživatele také mohou být zajímavé a přínosné úpravy prostředí systému Android tak, aby byl uživatelsky co nejpřívětivější. Sem můžeme zařadit například tzv. launchery (za všechny jmenujme alespoň BIG Launcher nebo Koala Phone), nebo programové prostředí, vytvořená na míru potřebám zrakově postižených.

Náročnost obsluhy

Základní činnosti s telefonem lze zvládnout i bez zaškolení, pro efektivní využívání pokročilejších funkcí (například práce s Internetem) je vhodné zaškolení.

Význam pro studium / pracovní uplatnění

Pomůcka slouží jako komunikační prostředek, který uživatel může díky zpřístupnění jeho funkcí samostatně používat.

Další informace

Klíčová slova

 1. Způsob komunikace: hlasový výstup, zvětšení.
 2. Účel použití: komunikace.
 3. Použitá technologie: elektronika.
 4. Způsob práce: poslouchání, čtení zrakem.
 5. Způsob úhrady kupní ceny: úřady práce.

Vybraní dodavatelé

sestavil: Radek Pavlíček

Mobilní telefon BlindShell Classic

Obr. 49a: Mobilní telefon BlindShell

Mobilní telefon COrvus

Obr. 49b: Mobilní telefon COrvus

BIGLauncher

Obr. 49c: BIG Launcher