Příloha č. 11: Přehled kompenzačních pomůcek pro čtení a psaní, pro práci s textovými informacemi

 

 

náhradní smysl

prostředek

pomůcka

co umožňuje

služba

nevýhody

sluch

zvuk, hmat

digitální diktafon

poslech, záznam hlasové informace

poradenství, zácvik obsluhy

nemožnost editace, tisku

hmat

slepecké písmo

slepecký psací stroj, tabulka

psaní slepeckým písmem na tvrzený papír a čtení hmatem

výuka čtení a psaní

objemnost tisků, náročnost pořízení, vidící nepřečte

zbytek zraku

běžně tištěný text

lupa optická, kamerová

čtení zrakem
psaní – jen některé typy

zácvik obsluhy

pro slabozraké mnohé jen pro čtení

sluch, hmat i zbytek zraku

digitální podoba informace

speciální SW v PC, speciální HW

čtení, zápis, EDITACE, tisk běžný i slepeckým písmem

poradenství, kurzy obsluhy

vyžaduje znalosti jako předpoklad používání